จำหน่ายเครื่อง Networking FORTINET ราคาพิเศษ

P/N : FG-30E-BDL
Name : FortiGate 30E
ราคา : 18,600 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 30E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 950 Mbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 900,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 75 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 2 / 2
 • -
  Interfaces Port : Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports
 • -
  -
P/N : FG-50E-BDL
Name : FortiGate 50E
ราคา : 23,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 50E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 2.5 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 1.8 Million
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 90 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 10 / 5
 • -
  Interfaces Port : Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports
 • -
  USB Ports : 1 Port
P/N : FG-60E-BDL
Name : FortiGate 60E
ราคา : 26,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 60E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 3 / 3 / 3 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 1.3 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 2 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 10/5
 • -
  Interfaces Port : Console,2x GE RJ45 WAN,1x GE RJ45 DMZ,7x GE RJ45 Internal
 • -
  NGFW Throughput 2,4 : 250 Mbps
P/N : FG-80E-BDL
Name : FortiGate 80E
ราคา : 39,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 80E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 4 / 4 / 4 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 1.3 Million
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 2.5 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 32 / 16
 • -
  Interfaces Port : including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots
 • -
  NGFW Throughput 2,4 : 250 Mbps
P/N : FG-100E-BDL
Name : FortiGate 100E
ราคา : 77,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 100E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 2 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 4 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 64 / 32
 • -
  Interfaces : including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots
 • -
  NGFW Throughput 360 Mbps
P/N : FG-200E-BDL
Name : FortiGate 200E
ราคา : 125,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 200E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 20 / 20 / 9 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 2 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 9 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 128 / 64
 • -
  Interfaces : 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots
 • -
  NGFW Throughput 1.8 Gbps
P/N : FG-300E-BDL-950-12
Name : FortiGate 300E
ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 300E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput :32 / 32 / 20 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions :4 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 20 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 512 / 256
 • -
  Interfaces :18x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 16x switch ports), 16x GE SFP slots
 • -
  Power Consumption : 90 W / 173 W

  สอบถามราคา กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร 0-2496-1234
P/N : FG-301E-BDL-950-12
Name : FortiGate 301E
ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 301E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 32 / 32 / 20 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 4 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 20 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 512 / 256
 • -
  Interfaces :18x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 16x switch ports), 16x GE SFP slots,480 GB onboard SSD storage
 • -
  Power Consumption : 95 W / 180 W

  สอบถามราคา กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร 0-2496-1234
P/N : FG-40F-BDL
Name : FortiGate 40F
ราคา : 20,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 40F Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 5/5/5 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 700,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : hput (512 byte packets) : 4.4 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 10/5
 • -
  Interfaces : 3x GE RJ45 Ethernet Ports/ 1x GE RJ45 WAN Port
 • -
  Power Consumption (Average / Maximum) 12.4 W / 15.4 W
P/N : FG-60F-BDL
Name : FortiGate 60F
ราคา : 30,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 60F Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 10/10/6 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 700,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : hput (512 byte packets) : 6.5 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 30/10
 • -
  Interfaces : 2x GE RJ45 WAN Ports/ 5x GE RJ45 Internal Ports
 • -
  Power Consumption (Average / Maximum) 17.2W / 18.7W
P/N : FAZ-200F
Name : FortiAnalyzer 200F
ราคา : 117,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiAnalyzer 200F Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Local P&E Support FAZ for Large Model
 • -
  GB Logs/Day : 100
 • -
  Analytic Sustained Rate (Log/sec) : 3000
 • -
  Collector Sustained Rate(logs/sec): 4500
 • -
  Max. Licensed Devices/VDOMs/ADOMs : 150
 • -
  Total Interfaces : 2xRJ45 GE
 • -
  Storage Capacity : 4 TB (1 x 4 TB)
P/N : FG-61F-BDL
Name : FortiGate 61F
ราคา : 37,700 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 61F Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 10/10/6 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 700,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : hput (512 byte packets) : 6.5 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 30/10
 • -
  Interfaces : 2x GE RJ45 WAN Ports/ 5x GE RJ45 Internal Ports
 • -
  Internal Storage : 1 x 128 GB SSD
P/N : FG-100F-BDL
Name : FortiGate 100F
ราคา : 110,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 •  

  FortiGate 100F Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 20 / 18 / 10 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 1.5 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 11.5 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 128 / 64
 • -
  Interfaces : Multiple GE RJ45 ,GE SFP and 100GE SFP+Slots
 • -
  Power Consumption (Average / Maximum) 35.1 W / 38.7 W
P/N : FG-101F-BDL
Name : FortiGate 101F
ราคา : 165,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate 101F Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 20 / 18 / 10 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 1.5 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 11.5 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 128 / 64
 • -
  Interfaces : Multiple GE RJ45 ,GE SFP and 100GE SFP+Slots
 • -
  Internal Storage : 1x 480 GB SSD
P/N : FWF-30E-BDL
Name : FortiWifi 30E
ราคา : 23,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiWifi 30E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount Tray
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 950 Mbps
 • -
  Concurrent Sessions : 900,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 75 Mbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 2 / 2
 • -
  Interfaces : 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports)
 • -
  Wireless Interface : 802.11 a/b/g/n
P/N : FAP-221E-V
Name : FortiAP 221E
ราคา : 16,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiAP 221E Specification

 • CHASSIS :
  Smoke Detector, wall or ceiling wall mountable
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP-221E-V
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  Number of Radio : 2
 • -
  Per Radio Client Capacity : Up to 512
 • -
  MIMO : 2x2 MIMO with 2 spatial streams
 • -
  Simultaneous SSIDs :16 (14 if background scanning enabled)
 • -
  Ethernet Port : 1x 10/100/1000
P/N : FAP-223E-V
Name : FortiAP 223E
ราคา : 12,600 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiAP 223E Specification

 • CHASSIS :
  Wall or ceiling wall mountable
 • WARRANTY :
  1Yr Local P&E Support FAP for All Model
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  Number of Radio : 2
 • -
  Per Radio Client Capacity : Up to 512
 • -
  Simultaneous SSIDs : 16 (14 client,2 monitor)
 • -
  Interfaces 1x GE RJ45
 • -
  Power 12.36 W
P/N : FWF-50E-BDL
Name : FortiWifi 50E
ราคา : 26,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiWifi 50E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection
 • -
  Firewall Throughput : 2.5 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions 1.8 Million
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 90 Mbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 10/5
 • -
  Interfaces :Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports
 • -
  Wireless Interface : 802.11 a/b/g/n
P/N : FAP-421E-S
Name : FortiAP 421E
ราคา : 32,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiAP 421E Specification

 • CHASSIS :
  Wall or ceiling wall mountable
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP421E
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard :802.11 a/b/g/n/ac
 • -
  Number of Radio : 2
 • -
  MIMO: 4x4 (4 stream)
 • -
  Simultaneous SSIDs :16 (14 client,2 monitor)
 • -
  Ethernet Port :2x GE RJ45
P/N : FAP-423E-V
Name : FortiAP 423E
ราคา : 23,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiAP 423E Specification

 • CHASSIS :
  Wall or ceiling wall mountable
 • WARRANTY :
  1Yr Local P&E Support FAP for All Model
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  Number of Radio : 2
 • -
  Per Radio Client Capacity : Up to 512
 • -
  Simultaneous SSIDs : 16 (14 client,2 monitor)
 • -
  2x GE RJ45, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port
 • -
  Power 23 W max power draw in 802.3at mode, 12.95 W max power draw when in 802.3af power mode
P/N : FWF-60E-BDL
Name : FortiWiFi 60E
ราคา : 29,600 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiWiFi 60E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 3 / 3 / 3 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 1.3 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput : 2 Gbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 10 / 5
 • -
  Interfaces : 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
 • -
  Wireless Interface 802.11 a/b/g/n/ac
P/N : FML-200F-BDL-640-12
Name : FortiMail 200F
ราคา : 139,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiMail 200F Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle
 • -
  4x 10/100/1000 Interfaces (Copper, RJ45)
 • -
  Email Routing (per hour) 50 K
 • -
  Protected Email Domains : 20
 • -
  Server Mode Mailboxes 150
 • -
  Storage Capacity : 1x 1TB
 • -
  Power Consumption (Average) 51W
P/N : FWB-100D-BDL
Name : FortiWeb 100D
ราคา : 184,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiWeb 100D Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 24x7 Forticare and FortiGuard Bundle
 • -
  Web Application Firewall - 4 x GE RJ45 ports
 • -
  SSL/TLS Processing Software : Software
 • -
  Storage : 16GB
 • -
  Throughput : 25 Mbps
 • -
  Maximum Current 110V/1.2A, 220V/1.2A
 • -
P/N : FG-VM01V
Name : FortiGate VM01V
ราคา : 81,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate VM01V Specification

 • CHASSIS :
  -
 • WARRANTY :
  1Yr Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
 • -
  1 x vCPU core and (up to) 2 GB RAM
 • -
  Firewall Throughput 12.7 Gbps
 • -
  Concurrent SSL-VPN Users 4,200
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) 1.3 Gbps
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) - QAT Enabled 5.5 Gbps
 • -
  No VDOM support
P/N : FG-VM02V
Name : FortiGate VM02V
ราคา : 91,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate VM02V Specification

 • CHASSIS :
  -
 • WARRANTY :
  1Yr Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
 • -
  2 x vCPU cores and (up to) 4 GB RAM
 • -
  Firewall Throughput 14.8 Gbps
 • -
  Concurrent SSL-VPN Users 10,500
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) 2.4 Gbps
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) - QAT Enabled 7.5 Gbps
 • -
  No VDOM support
P/N : FG-VM00
Name : FortiGate VM00
ราคา : 69,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate VM00 Specification

 • CHASSIS :
  -
 • WARRANTY :
  1Yr Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
 • -
  1 x vCPU core, (up to) 2 GB RAM and Extreme DB NOT supported
 • -
  Firewall Policies :10,000
 • -
  vCPU Support (Minimum / Maximum) : 1/1
 • -
  Maximum Number of FortiTokens : 1,000
 • -
  Maximum Number of Registered Endpoints : 200
 • -
  Wireless Access Points Controlled (Tunnel / Global) : 32 / 32
P/N : FG-VM01
Name : FortiGate VM01
ราคา : 201,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate VM01 Specification

 • CHASSIS :
  -
 • WARRANTY :
  1Yr Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
 • -
  1 x vCPU core and (up to) 2 GB RAM
 • -
  Firewall Throughput 12.7 Gbps
 • -
  Concurrent SSL-VPN Users 4,200
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) 1.3 Gbps
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) - QAT Enabled 5.5 Gbps
 • -
  SSL-VPN Throughpu 0.75 Gbps
P/N : FG-VM02
Name : FortiGate VM02
ราคา : 403,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  FortiGate VM02 Specification

 • CHASSIS :
  -
 • WARRANTY :
  1Yr Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
 • -
  2 x vCPU cores and (up to) 4 GB RAM
 • -
  Firewall Throughput 14.8 Gbps
 • -
  Concurrent SSL-VPN Users 10,500
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) 2.4 Gbps
 • -
  IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) - QAT Enabled 7.5 Gbps
 • -
  SSL-VPN Throughpu 0.75 Gbps
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์