Please wait...
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์

มารู้จัก Desktop PC กันเถอะ


Desktop หรือ Desktop Computer คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะ ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานทั่วไป มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแป้นพิมพ์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีการผลิตที่เน้นให้มีความสวยงาม น่าใช้มากยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมในการใช้งานมาก เนื่องจากราคาไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ

พีซี (PC) ย่อมาจากคำว่า personal computer(คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบันมีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป 


Desktop PC ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

๑.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  คืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ๒.ซอฟต์แวร์ (Software)  คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ๓.อุปกรณ์รับ - แสดงผลข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ ,จอภาพ ,เครื่องพิมพ์ , ลำโพง เป็นต้น
 

ข้อดี

มีการใช้งานที่สะดวกสบายเพราะแยกส่วนการทำงานเป็นส่วนหลักๆ ได้แก่ จอมอนิเตอร์, เคสเครื่องคอมพิวเตอร์, เมาส์, คียบอร์ด เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถอัพเกรดเครื่อง และเพิ่มความเร็วในส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ได้ เช่น อัพแรมคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนการ์ดจอได้ ตัวเครื่องมีความเสถียรมากกว่าแบบโน๊ตบุ้ค เพราะมีการระบายความร้อนและขนาดของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดูแลรักษาง่ายขึ้น

 

ข้อเสีย

ใช้พื้นที่ในการจัดวางตัวเครื่องและอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น เพราะด้วยการแยกส่วนประกอบต่างๆออกเป็นหลัก  หากไม่มีพื้นที่ในการจัดวาง อาจทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาได้คือความไม่สะดวกสบาย  การขนย้ายค่อนข้างลำบาก เพราะน้ำหนักของอุปกรณ์หนักพอตัวเลยที่เดียว

ขั้นตอนแรกที่เราควรพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่อง Desktop PC  นั่นคือเราต้องการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานอะไร เพื่อที่เราจะสามารถเลือกซื้อที่เหมาะสมกับการใช้งานได้  โดยเราจะแบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 3 ประเภท คือ

๑. Basic User ได้แก่ ผู้ใช้โปรแกรมประเภท Windows 95/98/Me, Ms Office และดูหนังฟังเพลง
๒. Power User ได้แก่ ผู้ใช้งานด้านกราฟฟิกและเล่นเกม เช่น โปรแกรม Photoshop ,AutoCAD,
๓. Graphic User ได้แก่ ผู้ที่ใช้งานด้านกราฟฟิกเป็นหลัก เช่น โปรแกรม Photoshop,AutoCAD,Adobe Illustrator และ 3D Studio Max 

 

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์