Please wait...
Success
Recaptchar ไม่ถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลใหม่
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์

มารู้จัก Desktop PC กันเถอะ


Desktop หรือ Desktop Computer คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะ ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานทั่วไป มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแป้นพิมพ์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีการผลิตที่เน้นให้มีความสวยงาม น่าใช้มากยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมในการใช้งานมาก เนื่องจากราคาไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ

พีซี (PC) ย่อมาจากคำว่า personal computer(คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบันมีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป 


Desktop PC ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

๑.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  คืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ๒.ซอฟต์แวร์ (Software)  คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ๓.อุปกรณ์รับ - แสดงผลข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ ,จอภาพ ,เครื่องพิมพ์ , ลำโพง เป็นต้น
 

ข้อดี

มีการใช้งานที่สะดวกสบายเพราะแยกส่วนการทำงานเป็นส่วนหลักๆ ได้แก่ จอมอนิเตอร์, เคสเครื่องคอมพิวเตอร์, เมาส์, คียบอร์ด เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถอัพเกรดเครื่อง และเพิ่มความเร็วในส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ได้ เช่น อัพแรมคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนการ์ดจอได้ ตัวเครื่องมีความเสถียรมากกว่าแบบโน๊ตบุ้ค เพราะมีการระบายความร้อนและขนาดของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดูแลรักษาง่ายขึ้น

 

ข้อเสีย

ใช้พื้นที่ในการจัดวางตัวเครื่องและอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น เพราะด้วยการแยกส่วนประกอบต่างๆออกเป็นหลัก  หากไม่มีพื้นที่ในการจัดวาง อาจทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาได้คือความไม่สะดวกสบาย  การขนย้ายค่อนข้างลำบาก เพราะน้ำหนักของอุปกรณ์หนักพอตัวเลยที่เดียว

ขั้นตอนแรกที่เราควรพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่อง Desktop PC  นั่นคือเราต้องการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานอะไร เพื่อที่เราจะสามารถเลือกซื้อที่เหมาะสมกับการใช้งานได้  โดยเราจะแบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 3 ประเภท คือ

๑. Basic User ได้แก่ ผู้ใช้โปรแกรมประเภท Windows 95/98/Me, Ms Office และดูหนังฟังเพลง
๒. Power User ได้แก่ ผู้ใช้งานด้านกราฟฟิกและเล่นเกม เช่น โปรแกรม Photoshop ,AutoCAD,
๓. Graphic User ได้แก่ ผู้ที่ใช้งานด้านกราฟฟิกเป็นหลัก เช่น โปรแกรม Photoshop,AutoCAD,Adobe Illustrator และ 3D Studio Max 

 

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์