Please wait...

จำหน่าย SSL SECTIGO ราคาพิเศษ

P/N : QUIC-SECT01
Name : Positive SSL
ราคา : 480 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Positive SSL Specification

 • Domain Validated Positive SSL (1 Year)

  - รักษาความปลอดภัยโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  - ออกใบรับรองให้ทันที
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - แถมฟรี Static Site Seal
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด
P/N : QUIC-SECT02
Name : Positive SSL Wildcard
ราคา : 3,900 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Positive SSL Wildcard Specification

 • Domain Validated Positive SSL Wildcard (1 Year)

  - รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของโดเมนหลัก
  - ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  - ออกใบรับรองให้ทันที
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - ความสามารถในการใช้งาน ร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - แถมฟรี Static Site Seal
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SECT03
Name : EssentialSSL
ราคา : 1,500 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • EssentialSSL Specification

 • Domain Validated EssentialSSL (1 Year)

  - รักษาความปลอดภัยของโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  - ออกใบรับรองให้ทันที
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - ออกลิขสิทธิ์ให้ใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัดจำนวน
  - แถมฟรี Corner of TrustLogo
  - แถมฟรี Static Site Seal
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SECT04
Name : Essential SSL Wildcard
ราคา : 4,400 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Essential SSL Wildcard Specification

 • Domain Validated EssentialSSL Wildcard (1 Year)

  - รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของโดเมนหลัก
  - ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  - ออกใบรับรองให้ทันที
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - แถมฟรี Static Site Seal
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SECT05
Name : InstantSSL
ราคา : 2,500 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • InstantSSL Specification

 • Organization Validated Instant SSL (1 Year)
   
  - สำหรับธุรกิจขนาดกลาง
  - รักษาความปลอดภัยโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจเต็มรูปแบบ
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Corner of TrustLogo
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SECT06
Name : InstantSSL Pro
ราคา : 3,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • InstantSSL Pro Specification

 • Organization Validated InstantSSL Pro (1 Year)

  - ใบรับรองระดับมืออาชีพ
  - รักษาความปลอดภัยโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจเต็มรูปแบบ
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Corner of TrustLogo
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด
  - ออกลิขสิทธิ์ให้ใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัดจำนวน

P/N : QUIC-SECT07
Name : PremiumSSL
ราคา : 3,200 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • PremiumSSL Specification

 • Organization Validated InstantSSL (1 Year)

  - สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
  - รักษาความปลอดภัยโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจเต็มรูปแบบ
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Corner of TrustLogo
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SECT08
Name : PremiumSSL Wildcard
ราคา : 7,900 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • PremiumSSL Wildcard Specification

 • Organization Validated PremiumSSL Wildcard (1 Year)

  - ประหยัดเงินกับ Wildcard
  - รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของโดเมนหลัก
  - ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจเต็มรูปแบบ
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99.3%
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Corner of TrustLogo
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SECT10
Name : Sectigo EV SSL
ราคา : 6,800 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Sectigo EV SSL Specification

 • Extended  Validated Sectigo EV SSL (1 Year)

  - Green Bar ราคาต่ำ
  - รักษาความปลอดภัยโดเมนเดียว
  - การตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม
  - EV Enhancer
  - เปลี่ยนแถบที่อยู่เป็นสีเขียว เพิ่มความไว้วางใจมากขึ้น
  - ออกลิขสิทธิ์ให้ใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัดจำนวน 
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Corner of TrustLogo
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-SYMA01
Name : Symantec Secure Site
ราคา : 13,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Symantec Secure Site Specification

 • Symanttec Secure Site (1 Year) 

  - รักษาความปลอดภัยของโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจเต็มรูปแบบ
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - เข้ารหัส 40/256-bit
  - แถมฟรี Norton Secured Seal
  - แถมฟรี Symantec Seal-in-Search
  - ออกใบรับรองให้ใหม่ฟรีภายใน 30 วัน
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์มากกว่า 99+%

P/N : QUIC-SYMA02
Name : Symantec Secure Site Pro
ราคา : 31,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Symantec Secure Site Pro Specification

 • Symantec Secure Site Pro (1 Year) 

  - รักษาความปลอดภัยของโดเมนเดียว 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจเต็มรูปแบบ
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - เปิดใช้งาน SGC
  - เข้ารหัส 128/256-bit
  - แถมฟรี Norton Secured Seal
  - ออกใบรับรองให้ใหม่ฟรีภายใน 30 วัน
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์มากกว่า 99+%

P/N : QUIC-SYMA03
Name : Symantec Secure Site with EV
ราคา : 33,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Symantec Secure Site with EV Specification

 • Symantec Secure Site With EV (1 Year)

  - Get EV Advantage
  - รักษาความปลอดภัยของโดเมนเดียว
  - การตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม
  - เปลี่ยนแถบที่อยู่เป็นสีเขียว
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - เข้ารหัส 40/256-bit
  - แถมฟรี Norton Secured Seal
  - แถมฟรี Symantec Seal-in-Search
  - ออกใบรับรองให้ใหม่ฟรีภายใน 30 วัน 
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์มากกว่า 99+%

P/N : QUIC-SYMA04
Name : Symantec Secure Site Pro with EV
ราคา : 48,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • Symantec Secure Site Pro with EV Specification

 • Symantec Secure Site Pro EV (1 Year)

  - การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด
  - รักษาความปลอดภัยของโดเมนเดียว
  - การตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม
  - แถบที่อยู่สีเขียว
  - มีการตรวจสอบเอกสาร
  - ใบรับรองที่เปิดใช้งาน SGC
  - เข้ารหัส 128/256-bit
  - แถมฟรี Norton Secured Seal
  - แถมฟรี Symantec Seal-in-Search
  - ออกใบรับรองให้ใหม่ฟรีภายใน 30 วัน
     
P/N : QUIC-GEOT01
Name : RapidSSL
ราคา : 600 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • RapidSSL Specification

 • Domain Validated RapidSSL (1 Year)

  - รักษาความปลอดภัยโดเมนเดียว
  - ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  - ออกใบรับรองให้ทันที
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99+%
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Static Site Seal
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

P/N : QUIC-GEOT02
Name : RapidSSL Wildcard
ราคา : 4,400 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 • RapidSSL Wildcard Specification

 • Domain Validated RapidSSL Wildcard (1 Year)

  - รักษาความปลอดภัย *.domain.com
  - รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของโดเมนหลัก
  - ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  - ออกใบรับรองให้ทันที
  - ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเบราเซอร์ 99+%
  - เข้ารหัส 128/256 bit
  - แถมฟรี Static Site Seal
  - นโยบายออกใบรับรองให้ใหม่ได้ไม่จำกัด

Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์