Please wait...
AWDAWD

จำหน่ายเครื่อง Solution ACTIVE-DIRECTORY ราคาพิเศษ

P/N : SOMSAD01
Name : Microsoft Active Directory
ราคา : 10,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  
  Support
 • more spec
  ดูสเปคอื่น
 •  
  Data sheet
 •  
  youtube
 •  
  review
 • Microsoft Active Directory Specification

 • บริการติดตั้ง Microsoft Active Directory
  Active Directory คือเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Windows Server ทุกๆ Version เป็นการจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง เพราะสำหรับองค์กรที่มี User จำนวนมากๆ เพื่อจัดการสิทธิการใช้งานของ User รวมไปถึงช่วยในเรื่องความปลอดภัยต่อข้อมูลภายในองค์กร 

  QuickServ Solution
  - Site Survey (No Charge)
  - Implementation 1 Domain Controller or additional domain
  - Create User & Group
  - Create policy following customer request (Standard Policy)
  - Map group policy with account policy
  - Join Client


  Remark
  - ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้งไม่เกิน 3 วันทำการ (ผลกระทบต้องปิดระบบ)
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจากระบบ Network ของลูกค้า
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจาก Software ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆและข้อมูลของระบบเดิมก่อนทำการ Implement
  - ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดหรือขอบเขตการปฏิบัติงาน
  - ราคาดังกล่าวเป็นราคาเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:30 น.
  - ราคานอกเวลาทำการ Service charge 50 %
  - คู่มือการใช้งาน
   

  Clients GPO & OU Price
  1 < 20 2 GPO & 5 OU 10,000
  21 < 30 3 GPO & 7 OU  20,000
  31 < 40 5 GPO & 10 OU 30,000


  Migrate AD From To OS Price
  Windows2003(R2) Windows2008(R2) Price CALL
  Windows2008(R2) Windows2012(R2)  Price CALL

   
P/N : SOMSAD01
Name : Microsoft SQL
ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 • Microsoft SQL Specification

 • SQL Server Replication
  - Site Survey (No Charge)
  - Setup server preparing for replication
  - Implementation 1 database replication with 1 server (database maximum size for 100GB)
  - Customer will prepare hardware and software requirement
  - Test database replication work fine
  Remark
  - ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้งไม่เกิน 3 วันทำการ
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจากระบบ Network ของลูกค้า
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจาก Software ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
  - ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดหรือขอบเขตการปฏิบัติงาน
  - ราคาดังกล่าวเป็นราคาเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:30 น.
  - ราคานอกเวลาทำการ Service charge 50 % 
                    

  Database Repiocation server Price
  1 1 Call
  2 1 Call
  2 2 Call
                           
                            สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย


Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์