SOLUTIONS CORNER
Server Cluster คืออะไร และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

Server Cluster คืออะไร และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง


server cluster คือ


เป็นไปได้สูงมากที่องค์กรธุรกิจสมัยใหม่นั้นจะต้องใช้เครื่อง server หลาย ๆ เครื่องในองค์กร ให้สามารถจัดเก็บและรับส่งข้อมูลได้มากขึ้นและมีความหลากหลายขึ้น ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการดูแลระบบ server โดยเฉพาะยิ่งต้องมีความเกี่ยวข้องกับเครื่อง server จำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งมีคอมพิวเตอร์เครืองแม่ข่ายแบบนี้ให้ดูแลมากขึ้น ปัญหาและความซับซ้อนในการดูแลก็ยิ่งมีมากขึ้น นั่นจึงทำให้การทำ cluster เป็นหนึ่งทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาความซับซ้อนเหล่านี้ แล้ว server cluster คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร ไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อม ๆ กัน

Server Cluster คือ สร้างศูนย์กลางของ Server


หลักการของ server cluster คือ การรวมเครื่อง server หลายๆ เครื่องให้เป็นกลุ่ม อย่างสมมุติว่าคุณมีเครื่อง server ในองค์กรที่ต้องดูแล 10 เครื่อง  วิธีการทำ server cluster คือ แบ่ง server ทั้งหมดออกมาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 เครื่อง คุณก็จะได้ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 โดยให้คอมพิวเตอร์ A รับหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารจัดการ server กลุ่มที่ 1 และให้คอมพิวเตอร์ B ควบคุมดูแลบริหารจัดการ server กลุ่มที่ 2 นั่นคือ คอมพิวเตอร์ A จะกลายเป็นศูนย์กลางของ server กลุ่มที่ 1 และคอมพิวเตอร์ B จะกลายเป็นศูนย์กลางของ server กลุ่มที่ 2 นั่นเอง

คำถามต่อมาที่ทุกคนอาจจสงสัยก็คือ แล้วทำไม่ต้องทำ server cluster ด้วย ขออธิบายแบบนี้ งานและการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ในทุกวันนี้ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น เพราะปริมาณข้อมูลนั้นมีมหาศาลมาก อย่างถ้าเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นรหัสโค้ดหรือตัวเลขจำนวนมาก ๆ การใช้ประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลจากเครื่อง server เพียงเครื่องเดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอ ถึงจะสามารถทำได้แต่การประมวลผลก็จะช้า และยิ่งเราเร่งเครื่อง server ก็อาจทำงานหนัก สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายได้ ถ้าลองเปลี่ยนมาเป็นการแบ่งงานออกให้เครื่อง server ที่ 2 ที่ 3 มาช่วยประมวลผลในงานนั้นด้วยล่ะ แน่นอนว่าการคิดคำนวณและการถอดรหัสต่าง ๆ ก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้น แต่เมื่อมีเครื่อง server หลายเครื่องการดูแลบริหารจัดการก็จะยากขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้อง การทำการรวมศูนย์เครื่อง server หลายเครื่องให้สามารถบริหารจัดการได้ในเครื่องเดียวหรือที่เรียกว่า server cluster นั่นเอง


ประโยชน์ด้านอื่นของ Server Cluster คือ อะไร


นอกจากความสามารถในการรวมศูนย์กลางของเครื่อง server หลายเครื่องให้สามารถบริหารจัดการได้ในเครื่องเดียวแล้ว หลายคนอาจอยากรู้ว่าประโยชน์อื่น ๆ ของ server cluster คือ อะไรบ้าง ก็ขออธิบายดังนี้

1.ช่วยในเรื่องของการสำรองข้อมูล


อย่างถ้าคุณมีการแบ่งกลุ่ม server แบบที่กล่าวไปตอนต้น คุณสามารถออกแบบให้ server กลุ่มที่ 1 ทำงานประมวลผล และ server กลุ่มที่ 2 ทำหน้าที่ Backup ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันได้ แบบนี้หากระบบมีปัญหา ข้อมูลทุกอย่างก็จะยังคงอยู่ไม่มีเสียหาย

2.มีประโยชน์ในเรื่องการตรวจสอบการทำงาน


เป็นไปได้เสมอที่คอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรจะมีการร้องขอข้อมูลหรือร้องขอการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ขณะที่มีการขอข้อมูลมามาก ๆ นั้น อาจเป็นไปได้ว่าเครื่อง server บางเครื่องในกลุ่มที่ 1 อาจเกิดความเสียหาย ซึ่งถ้าคุณทำ server cluster ไว้คุณจะสามารถตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ A ได้เลยทันทีว่าเครื่อง server เครื่องไหนในกลุ่มที่เกิดความเสียหาย

คุณได้รู้แล้วว่า server cluster คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร การสร้างศูนย์กลางสำหรับการรวม server ดีอย่างไรซึ่งน่าจะพอทำให้คุณเห็นประโยชน์จากโมเดลนี้และเราหวังว่าคุณจะลองนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณ เพื่อการวางระบบที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการดูแลมากยิ่งขึ้น


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์