SOLUTIONS CORNER
Hybrid cloud คืออะไร ทำไมจึงเป็นโมเดลที่ดีต่อธุรกิจที่สุด

Hybrid cloud คืออะไร ทำไมจึงเป็นโมเดลที่ดีต่อธุรกิจที่สุด


hybrid cloud คือ


เทคโนโลยี Cloud มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกของการทำงานยุคปัจจุบัน หลายคนยกย่องว่านี่คือศูนย์รวมข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ และ เป็นเทคโนโลยีที่ทลายข้อจำกัดในการทำงานหลาย ๆ อย่างออกไป แต่รูปแบบการให้บริการเทคโนโลยี Cloud สำหรับการทำงานในองค์กรนั้น ไม่ได้มีให้เลือกใช้บริการเพียงรูปแบบเดียว หลาย ๆ องค์กรจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกอย่างไรดี ถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของตนเอง และก็มีคำแนะนำส่วนใหญ่บอกให้ใช้เป็นแบบ hybrid ไปเลย เพราะมีจุดแข็งอยู่หลายอย่าง แต่ทว่า hybrid cloud คืออะไรกันล่ะ มาหาคำตอบไปพร้อมกันได้เลย

Hybrid cloud คือเทคโนโลยี Cloud แบบลูกผสม


ก่อนที่จะไปพบคำตอบชัด ๆ ว่า hybrid cloud คืออะไร ก็ต้องอธิบายกันก่อนว่า การให้บริการด้าน Cloud ในปัจจุบันนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

  1. Public Cloud: รูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่องค์กรทั่วไปใช้กันอยู่ ผู้ให้บริการจะมีบริการด้าน Hardware และ Software ที่รองรับเทคโนโลยี Cloud และก็จะให้องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆไปเช่าพื้นที่มาใช้งาน และก็เก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีกันไป ข้อดีของ Cloud รูปแบบนี้คือสะดวกง่าย ไม่ต้องดูแลอะไรมาก และต้นทุนค่าใช้จ่ายถือว่าไม่สูง แต่ข้อเสียก็คือข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเพราะข้อมูลเหล่านี้มีผู้ให้บริการเป็นคนดูแล จึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลบางอย่างอาจหลุดออกไปนอกองค์กรได้
  2. Private Cloud: รูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบส่วนตัว เหมาะกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง โดยหน่วยงานจะมีการจัดหา Hardware และ Software มาสร้างระบบ Cloud เฉพาะของตนเอง โดยสร้างเป็นศูนย์ข้อมูลกลางหรือที่รู้จักกันในนาม Data center ของตนเองขึ้นมา ข้อดีของรูปแบบนี้คือ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรตนเองได้ แต่ข้อเสียก็คือ ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจะสูงมาก
  3. Hybrid cloud: hybrid cloud คือการผสมผสานเอารูปแบบ Cloud ทั้งข้อที่ 1 และ 2 มารวมกัน เป็นการดึงเอาความสามารถของทั้งสองแบบมาใช้ กลายเป็นโมเดลด้านไอทีที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถจะขยาย Data center ออกไปเพื่อให้เป็นแบบ Public ก็ได้ หรือจะแบ่งพื้นที่จำกัดสิทธิ์เอาไว้เป็นแบบ Privateก็ได้เช่นกัน


น่าสนใจก็จริง แต่ข้อจำกัดของ Hybrid cloud คืออะไรล่ะ


แน่นอนว่าทุกอย่างในโลกนี้มี 2 ด้านเสมอ เมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียหรือข้อจำกัดบางประการ แม้ว่า hybrid cloud คือโมเดลด้านไอทีที่มีความน่าสนใจและจะส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างมากที่สุด แต่ข้อจำกัดของโมเดลนี้ก็คือ ต้นทุนที่ถือว่าสูงมากและยังมีความซับซ้อนของระบบที่คนทั่วไปอาจเข้าถึงไม่ได้ นอกจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเทคโนโลยี Cloud จริง ๆ เท่านั้น ในปี 2018 ในต่างประเทศได้มีการสำรวจองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud ซึ่งก็พบว่าองค์กรธุรกิจในต่างประเทศนั้นเริ่มที่จะหันมาใช้เทคโนโลยี Cloud กับองค์กรของตนเองกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และทุกองค์กรก็รู้จักกับโมเดล hybrid cloud ถึง 91 % ที่กล่าวว่านี่คือโมเดลด้านไอทีที่ดีต่อระบบการทำงานในองค์กรมากที่สุด แต่ที่น่าแปลกก็คือ มีเพียง19 % เท่านั้นที่ระบุว่าได้มีการใช้ hybrid cloud กันแล้วอย่างจริง ๆ จัง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าโมเดลนี้ถึงจะดีและมีความน่าสนใจ แต่ด้านต้นทุนราคาในการบริหารจัดการก็ถือว่าสูงมาก และยิ่งไปกว่านั้นการจะสรรหาผู้ชำนาญการมาดูแลระบบนี้หาได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน จึงทำให้หลาย ๆ องค์กรยังไม่ตัดสินใจที่จะใช้โมเดลนี้กับธุรกิจของตนเองนั่นเอง

แบบนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่า hybrid cloud คือเทคโนโลยี Cloud ที่ดีและมีความเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในยุคใหม่ แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเลือกใช้ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งว่าองค์กรของคุณเหมาะสมที่จะใช้งานโมเดลนี้หรือไม่ หากงบประมาณมีสูงและสามารถสรรหาคนที่ชำนาญมาดูแลบริหารจัดการระบบได้ ก็อยากจะเชียร์ให้เลือกใช้ได้เลย เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอน


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์