SOLUTIONS CORNER
อุณหภูมิ ห้อง Server อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการสร้าง Data Center

อุณหภูมิ ห้อง Server อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการสร้าง Data Center ที่มองข้ามไม่ได้อุณหภูมิ ห้อง Serverเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ เพราะหากผิดพลาดไปในการออกแบบ อาจสร้างความเสียหายต่อระบบศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรได้

หลาย ๆ ธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัว ซึ่งพอเริ่มมีการเติบโตก็จำเป็นที่จะต้องมีการขยายสาขา และต้องมีข้อมูลทั้งจากลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสู่ศูนย์กลางเสมอ จึงต้องเริ่มที่จะสร้างห้อง Serverเอาไว้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของตนเองเพื่อความสะดวกในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่การสร้างห้อง Serverนั้นมีหลายอย่างที่จะต้องคำนึงถึง สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ก็คือเรื่องของอุณหภูมิ ห้อง Serverต้องมีการระบายอากาศที่ดีไม่ให้เกิดความร้อนสะสม ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่ต้องระวังเรื่องความชื้นในห้องด้วย 

อุณหภูมิ ห้อง Server ที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่

ก่อนที่คุณจะออกแบบและกำหนดความเหมาะสมของระดับอุณหภูมิ ห้อง Serverก็ต้องเข้าใจก่อนว่า ห้อง Server ทำหน้าที่อะไรและจะต้องมีอะไรติดตั้งอยู่บ้าง ห้อง Serverเป็นศูนย์ข้อมูลขององค์กร ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Serverมีระบบโทรคมนาคม มีอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ Network  อย่างเช่น Switch และ Hub ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องเกิดความร้อนขึ้น และในห้องก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบระบายอากาศ และจะต้องมีแอร์ติดตั้งเพื่อการระบายความร้อนที่ดี แต่ในขณะเดียวกันการมีแอร์และระบบทำความเย็นให้กับห้องก็จะต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิเย็นจัดจนเกินไปด้วย  เพราะถ้าห้องเย็นมากเกินไปก็อาจเกิดความชื้น ทำให้เกิดละอองไอเย็นที่เป็นไอน้ำ ซึ่งอาจไปเกาะติดอยู่ตามผนังและหยดลงมาใส่เครื่องServerอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือพื้นห้องที่ทำยกระดับไว้ได้ จึงมีการกำหนดมาตรฐานอุณหภูมิ ห้อง Serverไว้เป็นสากลว่า อุณหภูมิที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ประมาณ 20 – 22 องศานั่นเอง และระดับอุณหภูมินี้ก็ใช้กันมาเป็นสากลทุกแห่ง

สิ่งสำคัญเมื่อต้องการจะควบคุมอุณหภูมิ ห้อง Server

·      การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ตามมาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิ ห้อง Serverการติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรจะเป็นระบบที่แยกออกมาจากระบบปรับอากาศอื่น ๆ คือ เป็นระบบปรับอากาศเฉพาะของห้อง Serverอย่างเดียวเลย และควรจะมีเครื่องปรับอากาศ 2 ตัวเพื่อใช้ทำงานสลับกัน กรณีมีตัวใดตัวหนึ่งเสียก็จะมีตัวสำรองที่ทำงานแทนกันได้ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดเวลา
·      ต้องมีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิและค่าความชื้นภายในห้อง ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่นำมาติดตั้งหากเป็นระบบอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนก็จะดีมาก หรือไม่หากไม่มีระบบการแจ้งเตือนก็จะต้องมีการจดบันทึกระดับอุณหภูมิประจำวันอยู่เสมอด้วย อีกสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของเมอร์โมมิเตอร์ หากเป็นแบบที่ใช้แบตเตอรี่ก็ต้องคอยสังเกตหมั่นเช็ค เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

นับว่าเรื่องของอุณหภูมิ ห้อง Server เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก เพราะหากผิดพลาดขึ้นมาก็จะสร้างความเสียหายให้กับศูนย์ข้อมูลทั้งหมดได้เลยทีเดียว ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีมาตรฐานสากลเป็นตัวกำหนดอยู่ว่าควรจะกำหนดอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ และควรจะต้องติดตั้งอะไรแบบไหนบ้าง ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างห้อง Serverควรจะศึกษาทำความเข้าใจเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการคำนวณงบประมาณและการออกแบบห้อง Serverให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์