ip address คืออะไร วิธีการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทำได้อย่างไร
Please wait...
SOLUTIONS CORNER
ip address คืออะไร วิธีการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทำได้อย่างไร

ip address คืออะไร วิธีการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทำได้อย่างไร


      

สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ถ้าจะถามว่า ip address คืออะไร ผู้ที่กำลังเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนควรจะต้องทราบความหมายของมัน เพราะการเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ล้วนแต่ต้องทำการสื่อสารผ่านตัวเลข ซึ่งเป็นเลขชุดที่เราเรียกกันติดปากว่า ip address

ip address คือองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเครือข่าย

ip address จะเป็นตัวแทนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโลกใบนี้ สามารถบอกได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ไหน ซึ่งแน่นอนว่าเลข ip address จะไม่ซ้ำกัน พูดง่าย ๆ ก็เหมือนเลขที่บ้านที่ไม่ซ้ำกัน เพราะถ้าซ้ำการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายก็อาจจะงงได้ว่าต้องส่งข้อมูลไปที่ไหนกันแน่  ชื่อเรียกเต็มของ ip address คือ Internet Protocol Address จะประกอบไปด้วยตัวเลข 4 ชุด โดยในปัจจุบันมาตรฐานของ ip address คือ IPv4 และ IPv6 โดย IPv4 จะเป็นเลข 32 บิต และ IPv6 เป็นเลข 128 บิต

โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. Network Address หมายเลข IP สำหรับเครือข่าย จะถูกตั้งด้วย Router
 2. Computer Address หมายเลข IP ประจำเครื่องในระบบเครือข่าย
   
แต่ถ้าเราจะแบ่ง IP address เป็นตาม class จะได้ดังนี้

 1. Class A มีตัวเลข 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีผู้ใช้งานจำนวนมาก สามารถกำหนดเลข ip address ได้ถึง 16 ล้านหมายเลข
 2. Class B มีตัวเลข 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง กำหนดเลขสำหรับผู้ใช้งานประมาณ 65,000 หมายเลข
 3. Class C มีตัวเลข 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องข่ายได้จำนวนหมายเลข 254 หมายเลข
 4. Class D มีตัวเลข 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 จะใช้ในเครือข่ายแบบ Multitask เท่านั้น
 5. Class E เป็น Class สำหรับอนาคต จึงยังไม่ได้กำหนดการใช้งาน
วิธีการตรวจสอบ ip address คือหมายเลขอะไร สามารถทำได้ด้วยตัวเอง


เบื้องต้นการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือไม่ จะต้องตรวจสอบหมายเลข ip address ก่อน เมื่อทราบหมายเลข ip addrss คืออะไรแล้ว ก็จะทดสอบการเชื่อมต่อได้ วิธีการตรวจสอบหมายเลข ip address ก็สามารถทำได้เอง ไม่ยากเลย
 1. สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ LAN หรือ Wireless ให้สังเกตสัญลักษณ์ไอคอนรูปการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมุมซ้ายล่าง แล้วคลิกเปิดขึ้นมา
 2. จะมีหน้าต่าง pop up ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ดูที่หัวข้อ ipv4 จะแสดงหมายเลข ip address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย ถ้าไม่พบข้อมูลแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกเชื่อมต่อในเครือข่าย
 3. สามารถตรวจสอบ ip address คือหมายเลขอะไร ได้อีกหนึ่งวิธี ด้วยการเข้าที่ Command Prompt ไปที่ Start -> ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า “cmd” แล้วกด Enter
 4. จะเข้าสู่หน้าต่างของ Command prompt ให้พิมพ์คำสั่งว่า “ipconfig“
 5. หลังจากนั้นหมายเลข ip address จะระบุในส่วนของ IPv4 Address ก็คือหมายเลข ip address ประจำเครื่อง เช่นเดียวกัน ถ้ามีข้อความ error แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 6. ถ้าเราจะทดสอบว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ สามารถใช้คำสั่ง ping แล้วตามด้วยหมายเลข ip address ของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้
 
การทราบความหมายว่า ip address คือหมายเลขอะไรและตรวจสอบได้อย่างไร เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในระบบเครือข่าย เพื่อที่จะใช้ตรวจได้ว่า มีการเชื่อมต่อกันได้จริงหรือไม่ เมื่อพบความผิดปกติของการทำงานในระบบเครือข่าย


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์