Tape drive คืออะไร มีประสิทธิภาพอย่างไร ทำไมชาวไอทีส่วนใหญ่ถึงสนใจ
Please wait...
SOLUTIONS CORNER
Tape drive คืออะไร มีประสิทธิภาพอย่างไร ทำไมชาวไอทีส่วนใหญ่ถึงสนใจ

Tape drive คืออะไร มีประสิทธิภาพอย่างไร ทำไมชาวไอทีส่วนใหญ่ถึงสนใจ

Tape drive คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ผู้ให้บริการ IT ทั้งหลายในปัจจุบันกำลังให้ความสนใจ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่กลับมีจุดแข็งที่สามารถนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ tape drive มีคุณสมบัติและความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลหลายประการ ที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่อง Server ได้เช่นเดียวกัน


Tape drive คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีหลักการทำงานอย่างไร


Tape drive คืออุปกรณ์ที่ใช้หลักการบันทึกและอ่านข้อมูลบนแถบแม่เหล็กลักษณะคล้ายกับเครื่องบันทึกเสียงในอดีต แต่มีความก้าวหน้าในการอ่านและการบันทึกข้อมูลที่เร็วกว่ามาก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการออกแบบ tape drive ให้มีขนาดเล็กลงอีกด้วย

หลักการทำงานของ tape drive คือการบันทึกข้อมูลลงไปแบบครั้งเดียวเพื่อการอ่านหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยวิธีนี้ให้เหมาะกับการใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหรือผู้ใช้ที่ต้องการอุปกรณ์เพื่อการจัดเก็บและสำรองข้อมูล เนื่องจาก tape drive ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกกว่า อีกทั้งบริษัท IT ชั้นนำยังให้ความสนใจในการนำ tape drive มาพัฒนาให้มีคุณสมบัติหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น


Tape drive คืออุปกรณ์ที่หลายหน่วยงานกำลังให้ความสนใจ


ปัจจุบันผู้ให้บริการ IT ชั้นนำได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาและการนำ tape drive มาใช้ เนื่องจาก tape drive คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น IBM ที่ได้ทุ่มเทเวลาไปกับการพัฒนาให้ tape drive คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุสูงถึง 30 TB/ตลับ เพื่อใช้เป็น System Storage ของภาคธุรกิจและเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บและสำรองข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการการจัดเก็บเป็นการถาวร เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนแทนการใช้ Server หรือระบบคลาวด์ อีกทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายกว่า รวมถึงยังมีการพัฒนาให้สามารถเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้ ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด พกพาและติดตั้งได้อย่างสะดวก รองรับการใช้งานในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งการจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ UNIX

Tape drive คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับภาคธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลและการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส ความจุสูง ใช้งานง่าย ถือเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนขององค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต tape drive จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างตรงจุดมากขึ้นเรื่อย ๆ


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์