FTP Server คืออะไร มารู้จักเทคโนโลยีที่ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไม่มีสะดุด
Please wait...
SOLUTIONS CORNER
FTP Server คืออะไร มารู้จักเทคโนโลยีที่ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไม่มีสะดุด

FTP Server คืออะไร มารู้จักเทคโนโลยีที่ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไม่มีสะดุด

ftp server คือ

ปัจจุบันเมื่อ Internet เข้ามาเปลี่ยนโลก ทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกิดความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ปลายนิ้วมือกดคำสั่งไปเท่านั้น การ upload/download ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นและส่งถึงกันได้ในทันที ซึ่งยิ่งการส่งข้อมูลข่าวสารไฟล์ต่าง ๆ เกิดความรวดเร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดี โดยเฉพาะภาคธุรกิจ หากมีเว็บไซต์ หรือการติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านเครื่อง Server ได้รวดเร็วยิ่งทำให้เกิดความได้เปรียบมากขึ้นในเชิงธุรกิจ และ FTP Server คือปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายขององค์กรมีความง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น


ทำความรู้กันก่อนว่า FTP Server คืออะไร

หากจะอธิบายกันแบบง่าย ๆ FTP Server คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งที่ใช้ติดตั้งในเครื่อง Server เพื่อใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง Server กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อย่างไรก็ดี FTP Server คือโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งเฉพาะเครื่อง Server เท่านั้น ส่วนในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเครื่อง Server ก็จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมอีกอย่างที่เรียกว่า FTP client เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะติดต่อเข้าไปในเครื่อง Server ได้

 

นั่นหมายความว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของ User ทั่วไปต้องการจะติดต่อขอข้อมูล upload/download ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ไปที่เครื่อง Server ก็จะต้องใช้โปรแกรม FTP client และเครื่อง Server ก็จะต้องมีโปรแกรม FTP Server ด้วย คอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 ส่วนนี้ถึงจะพูดคุยเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ในเครือข่ายเดียวกัน นี่จึงเป็นความสำคัญของโปรแกรม FTP Server เพราะจะใช้ให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน Server สามารถเผยแพร่ออกไปใช้ประโยชน์ในการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรได้นั่นเอง

FTP Server คือสิ่งที่จะมาช่วยให้ภาคธุรกิจและองค์กรทำงานง่ายขึ้นอย่างไร

อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่า โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบนี้เป็นการแข่งขันกันในด้านความเร็ว การผลิตต้องไว การตลาดต้องรู้ข้อมูลก่อน การบริหารจัดการก็ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ซึ่งความเร็วในด้านต่าง ๆ นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อ มีการสื่อสารในเรื่องข้อมูลที่ฉับไว ยิ่งเป็นการติดต่อสื่อสารประสานงานในบริษัทยิ่งต้องเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละองค์กรก็ย่อมมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน ทั้งข่าวสาร สถิติ ข้อมูลทางการตลาดและสายการผลิต ทุกอย่างเหล่านี้จะถูกจับมัดรวมและโยนไว้ในระบบ Server และใช้งานผ่านระบบ Internet ร่วมกัน แต่อย่างที่ทราบข้อมูลเหล่านี้มีทั้งข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นส่วนตัวขององค์กร กับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ การจะส่งต่อถ่ายโอนข้อมูลภายในองค์กรธุรกิจจึงต้องมีการแยกระบบเครือข่าย Internet หรือ Network เฉพาะออกมา เมื่อแยกระบบออกมาก็ย่อมที่จะต้องมีวิธีที่จะรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วเช่นเดิม และสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเอาไว้ได้ FTP Server คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้การรับส่งข้อมูลในส่วนนี้ง่ายและสะดวกขึ้น เราสามารถรับส่งข้อมูลภายในกันได้ ติดต่อกับ Server ขององค์กรได้ตรงมากขึ้น สามารถส่งข้อมูลได้เร็วและยังคงความเป็นส่วนตัวเอาไว้ได้ แบบนี้จึงดีกว่าการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet แบบสาธารณะทั่วไปนั่นเอง

 

จึงสรุปได้ว่า FTP Server คือโปรแกรมที่มีหน้าที่ในการทำให้เครื่อง Server กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นภายในองค์กรสามารถสื่อสารกันได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรสามารถทำงานกันง่ายขึ้นและรับส่งข้อมูลภายในกันอย่างไม่มีสะดุดนั่นเอง

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์