กระจายสัญญาณแบบไร้สายได้ง่าย ๆ ด้วยการทำ router เป็น access point
Please wait...
SOLUTIONS CORNER
กระจายสัญญาณแบบไร้สายได้ง่าย ๆ ด้วยการทำ router เป็น access point

กระจายสัญญาณแบบไร้สายได้ง่าย ๆ ด้วยการทำ router เป็น access point

ปัจจุบันทุกบ้านมีการใช้อินเตอร์เน็ตไว้สำหรับการรับส่งข้อมูลในชีวิตประจำวันที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย อุปกรณ์ที่จะช่วยกระจายสัญญาณแบบไร้สายได้นั้น มีอยู่หลายตัว หนึ่งในนั้นก็คือ access point การใช้ access point เพื่อกระจายสัญญาณไร้สายนั้น ต้องทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รับสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมาอีกที ที่เราเรียกว่า router ดังนั้นมันจะสะดวกมากขึ้นที่เราจะทำ router เป็น access point เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ให้น้อยลง

คิดจะทำ router เป็น access point แล้ว router กับ access point คืออะไร


Router เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการมาให้ผู้ที่ใช้บริการ คือ ตัวเรานั่นเอง มันจะทำหน้าที่หาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูล เมื่อรับสัญญาณมาจากภายนอก ก็จะทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ถ้ามีตัว router อยู่ที่บ้าน ลองดูข้างหลังจะเห็นมี port สำหรับเชื่อมสัญญาณจากภายนอก 1 port และ port ที่จะเชื่อมไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ อีก 4 port เป็นอย่างน้อย เจ้า 4 port นี่แหละ ที่เราจะใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุคภายในบ้านและสำนักงาน

Access point เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายเดียวกันสามารถติดต่อกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายสัญญาณเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายได้มากขึ้น

ดังนั้นหากเครือข่ายไหนที่ต้องการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตและติดต่อกันภายในเครือข่ายแบบไร้สาย จึงจะต้องใช้ Router เพื่อเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต และใช้ Access point เพื่อกระจายสัญญาณแบบไร้สาย ทั้ง 2 อย่างนี้คือสิ่งสำคัญในการทำ router เป็น access point


ทำ router เป็น access point สะดวกกว่าในการเชื่อมและกระจายสัญญาณแบบไร้สาย

 
ปัจจุบันอุปกรณ์ router ที่เป็น wireless router ก็สามารถทำหน้าที่เป็น access point ได้ ด้วย wireless router จะสามารถกระจายสัญญาณไร้สายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่บางบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กก็มีจุดอับสัญญาณที่ wireless router ไปไม่ถึง การจะใช้ access point แยกต่างหากเพื่อกระจายสัญญาณก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ด้วยราคาค่อนข้างสูงเพราะจะมีแต่โมเดลแบบธุรกิจ การทำ router เป็น access point จึงเป็นทางเลือกที่ดี อย่างแรกคือ เลือก wireless router ที่มีโหมด bridge mode สามารถปรับให้ router ทำงานใน bridge mode ด้วยการตั้งค่า ผ่านเบราเซอร์ของตัว router ได้เลย หัวข้อของการตั้งค่าจะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า Type of Internet Connection เมื่อแก้ไขค่าเป็น bridge mode แล้ว router จะทำงานรับสัญญาณจากพอร์ต Internet และส่งต่อไปยังพอร์ต LAN และ Wireless โดยตรงทุก ๆ เครื่องที่เชื่อมต่อกับ Router หลักที่ใช้ หรือ Gateway ภายในบ้านโดยตรง มีหน้าที่เป็น เชื่อมระหว่าง Wireless และ LAN เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียวกันเหมือนเป็น Access Point

การทำ router เป็น access point จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณภายในเครือข่ายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่เพิ่มเติม และทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในบ้านสะดวกมากยิ่งขึ้น
 


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์