Please wait...
Shipping การจัดส่งสินค้า
 • ประเภทสินค้า
 • พื้นที่
 • วิธีการจัดส่ง
 • ระยะเวลาจัดส่ง
 • ค่าใช้จ่าย
 • ซอง หรือ กล่องขนาดเล็ก
 • กทม.และปริมณฑล
 • เจ้าหน้าที่ QuickServ
 • 0-1 วันทำการ (1)
 • ฟรี
 • ซอง หรือ กล่องขนาดเล็ก
 • ต่างจังหวัด
 • ไปรษณีย์ (EMS)
 • 1 วันทำการ
 • ฟรี
 • กล่องขนาดใหญ่
 • กทม.และปริมณฑล
 • เจ้าหน้าที่ QuickServ
 • 1 วันทำการ (2)
 • ฟรี
 • กล่องขนาดใหญ่
 • ต่างจังหวัด
 • บริษัทขนส่งตามพื้นที่ (3)
 • 1 วันทำการ
 • ฟรี
 • กล่องขนาดใหญ่
 • นอกเมืองหรือเกาะ
 • บริษัทขนส่งตามพื้นที่ (3)
 • 1-3 วันทำการ
 • ฟรี
บริษัทฯ มีบริการจัดส่งด่วน สั่งเช้าส่งเที่ยง สั่งบ่ายส่งเย็น รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

(1) บริการโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่แน่นอนกรุณาติดต่อฝ่ายจัดส่งอีกครั้ง เนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งอาจจะมาจากหลายตัวแปล เช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, ระยะทาง และ ปริมาณงาน

(2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่มีการติดตั้ง Operation System และ/หรือ Configuration พิเศษ และ/หรือ สินค้าที่รออะไหล่บางส่วน

(3) หากท่านต้องการแนะนำ บริษัทฯ ขนส่งที่ท่านต้องการ กรุณาแจ้งฝ่ายขาย ในขั้นตอนการสั่งซื้อโดยทันที

 • ประเภทสินค้า ซอง หรือ กล่องขนาดเล็ก
 • พื้นที่ กทม.และปริมณฑล
 • วิธีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ QuickServ
 • ระยะเวลาจัดส่ง 0-1 วันทำการ (1)
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
 • ประเภทสินค้า ซอง หรือ กล่องขนาดเล็ก
 • พื้นที่ ต่างจังหวัด
 • วิธีการจัดส่ง ไปรษณีย์ (EMS)
 • ระยะเวลาจัดส่ง 1 วันทำการ
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
 • ประเภทสินค้า กล่องขนาดใหญ่
 • พื้นที่ กทม.และปริมณฑล
 • วิธีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ QuickServ
 • ระยะเวลาจัดส่ง 1 วันทำการ (2)
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
 • ประเภทสินค้า กล่องขนาดใหญ่
 • พื้นที่ ต่างจังหวัด
 • วิธีการจัดส่ง บริษัทขนส่งตามพื้นที่ (3)
 • ระยะเวลาจัดส่ง 1 วันทำการ
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
 • ประเภทสินค้า กล่องขนาดใหญ่
 • พื้นที่ นอกเมืองหรือเกาะ
 • วิธีการจัดส่ง บริษัทขนส่งตามพื้นที่ (3)
 • ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์