Please wait...
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์

สแกนเนอร์ HP 


ทุกวันนี้เอกสารต่างๆ ล้วนถูกปรับเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยลดภาระในการจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และด้วยการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ ทำให้การสืบค้นข้อมูลเอกสารภายในองค์กรทำได้ง่ายลดการสูญหายของเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอีกด้วย
 
เครื่องสแกนเนอร์จาก HP มีความเร็วในการทำงานที่สูงและให้ความละเอียดได้ดีมากขึ้น ด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ทำให้สามารถวางกระดาษสำหรับสแกนต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ก็ให้ประสิทธิภาพสำหรับงานสแกนหนักๆได้ไม่ยาก ผู้ใช้ยังเลือกควบคุมการทำงานได้บนแผงควบคุมด้านบนถาดรองรับกระดาษได้มากถึง 50 แผ่น และรองรับการสแกนแบบสองหน้าพร้อมกันอีก


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์