Please wait...
ENTERPRISE IT UPDATE
HPE เตรียมสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ให้สวทช.

HPE เตรียมสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทย


ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่จะเร็วกว่าระบบที่กำลังใช้อยู่นี้ถึง 30 เท่า และมีแพลนว่าจะใช้งานได้จริงในปี 2022
 
HPE เตรียมสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประเทศไทย ซึ่งจะเร็วกว่าระบบที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ถึง 30 เท่าและคาดว่าจะติดตั้งพร้อมใช้งานในปี 2022

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะใช้ระบบ HPE Cray EX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลประสิทธิภาพการทำงานสูงแบบ end-to-end ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในการพัฒนาวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ พลังงานหมุนเวียน และเภสัชภัณฑ์

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้จะใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC รุ่นที่ 3 ถึง 496 ตัว เพื่อให้สามารถรันการโมเดลและเวิร์กโหลดแบบจำลองได้เร็วขึ้น และยังมี 704 Nvidia A100 Tensor Core GPUs ที่ยกระดับด้านกราฟิกในแง่ข้อมูลที่เน้นภาพ และเร่งการทำงานของ AI ในแอปพลิเคชัน HPC เดิม

ระบบจะใช้ HPE Slingshot ซึ่งเป็นแฟบริกอีเทอร์เน็ตสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งยุคอนาคต เพื่อความเร็วที่มากขึ้น และการควบคุมปริมาณความแออัดที่ดีขึ้นสำหรับคาวมแน่นหนาของข้อูลที่ใหญ่ขึ้น และสำหรับเวิร์กโหลดของ AI  นอกจากนี้ HPE จะรวมระบบจัดเก็บข้อมูล Cray Clusterstor E1000 เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการจัดลำดับชั้นอัจฉริยะ  เพื่อช่วยจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลที่ซับซ้อนในปริมาณที่มากขึ้น  HPE กล่าวว่าคาดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในช่วงประสิทธิภาพสูงสุดแรงได้ถึง 13 petaflops

ด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่นี้ นักวิจัยจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยเทคนิคชีวเภสัชขั้นสูง เพิ่มพูนทรัพยากรพลังงานของประเทศด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน พร้อมสร้างความตระหนักด้านสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ด้วยการเร่งการคำนวณการพยากรณ์สภาพอากาศ

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการออกแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่โดยใช้ระบบ HPE Cray EX” Bill Mannel รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย High Performance Computing ของ HPE กล่าว

“ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ของสวทช. จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยติดปีกให้เหล่านักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร และยังแสดงถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในแง่นวัตกรรมสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่สำหรับประเทศชาติและประชาชน”

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะติดตั้งอยู่ในศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสวทช. และจะคอยสนับสนุนชุมชนการวิจัยทั้งหมดในประเทศไทยทั่วทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นหลังจาก HPE ลงนามในข้อตกลงการประมวลผลมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์กับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ (NSA) ในเดือนกันยายน เพื่อให้บริการด้านระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง ข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปี และ HPE จะให้บริการการประมวลผลคลาวด์แบบออนไซต์สำหรับหน่วยงานผ่านข้อเสนอ Greenlake ของตน

ที่มา: 
https://bit.ly/3GJLqG0
 

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์