Please wait...
ENTERPRISE IT UPDATE
5 สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ Machine Learning
5 สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ Machine Learning
 
เมื่อไม่นานมานี้ คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ชุดคำสั่งที่ซับซ้อนและแม่นยำสูงขึ้น เพื่อให้แม้แต่งานง่าย ๆ สัมฤทธิ์ผล
ภาษาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือมุ่งสู่การขจัดการโปรแกรมที่ซับซ้อน กล่าวคือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เรียกว่า Machine Learning
 
เนื่องจาก Machine Learning ดังกล่าว เป็นวิวัฒนาการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีศักยภาพที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอาจส่งผลกระทบในกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือด้านอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่าสนใจต่อการพัฒนาก้าวกระโดดนี้           
 
1. Machine Learning คืออะไร?
แท้จริงแล้ว Machine Learning เป็นการประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงเพื่อเรียนรู้ให้สามารถระบุรูปแบบข้อมูลและคาดการณ์จากรูปแบบเหล่านั้นได้
 
Machine learning เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เมื่อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คิดหาวิธีสอนคอมพิวเตอร์ให้เล่นหมากฮอส จากนั้น เมื่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ทำให้ระบบการคำนวณค่าต่างๆของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและจดจำรูปแบบของค่าต่างๆที่ซับซ้อนได้ แล้วจึงประยุกต์ไปสู่การคาดการณ์สถานการณ์ณ์รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
 
อัลกอริทึมของ Machine Learning คือ การให้ ‘ชุดการสอน (teaching set)’ ของข้อมูล แล้วให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจเตรียมชุดการสอนเกี่ยวกับรูปภาพ ภาพบางส่วนคือ “นี่คือแมว” ภาพบางส่วน “นี่ไม่ใช่แมว” จากนั้นคุณสามารถแสดงภาพชุดใหม่ ๆ สอบถามคอมพิวเตอร์ แล้วคอมพิวเตอร์จะเริ่มแยกแยะได้ว่ารูปใดเป็นรูปแมว
 
2. อะไรทำให้ Machine learning น่าตื่นเต้น?
ในยุคปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถทำหลายสิ่งที่ครั้งหนึ่งมนุษย์เคยคิดว่าจะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้  ในขณะที่เทคโนโลยียังคงไม่สมบูรณ์ในหลายๆกรณี ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีนี้มีคอนเซ็ปในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด โดยทางทฤษฎี เทคโนโลยีนี้ไม่มีขีดจำกัดเพดานด้านประสิทธิภาพโดยจะพัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเสมอ
 
ขณะนี้ คอมพิวเตอร์สามารถ “ดู” รูปภาพและจำแนกเข้าสู้หมวดหมู่ต่างๆเองได้แล้ว เช่นเดียวกับรูปภาพแมวที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ คอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถ “อ่าน” ได้ทั้งข้อความ (text) และตัวเลข (number) ในรูปภาพ ตลอดจนสามารถระบุตัวบุคคลและสถานที่ได้ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่อ่านข้อความได้เท่านั้นแต่สามารถเข้าใจบริบท (context) ได้อีกด้วย รวมถึงทั้งความรู้สึกที่เป็นด้านบวกและด้านลบของแต่ละข้อความนั้นๆ
 
ยิ่งไปกว่านั้น คอมพิวเตอร์ยังสามารถฟังเสียงเรา เข้าใจเรา และโต้ตอบกับเรา ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) ที่อยู่กับคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น  Siri, Cortana หรือ Google Now นั้น ปัจจุบันถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญในด้านความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อทำความเข้าใจคำพูดและอริยบทของมนุษย์ตามธรรมชาติ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
 
คอมพิวเตอร์ยังสามารถเขียนได้อีกด้วย อัลกอริทึมของ Machine Learning ที่กำลังถูกนำมาใช้เพื่อเขียนเนื้อหาข่าวพื้นฐานในวงการที่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาล อย่างเช่น การรายงานทางการเงินและแม้กระทั่งการกีฬา สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลและการจัดหมวดหมู่ข้อมูลทุกประเภท ซึ่งในอดีตจำเป็นต้องใช้คนทำ หากคอมพิวเตอร์สามารถจดจำบางสิ่งบางอย่างได้ เช่น รูปภาพ เอกสารไฟล์ เป็นต้น และอธิบายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เราอาจใช้ประโยชน์ได้หลาย ๆ อย่างจากระบบอัตโนมัติเหล่านี้


3. Machine Learning ในปัจจุบันถูกใช้อย่างไรบ้าง?
การศึกษางานชิ้นหนึ่ง ด้วยการวินิจฉัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (computer assisted diagnosis, CAD) เพื่อตรวจสอบสแกนหามะเร็งเต้านมของผู้หญิงในระยะแรกและมะเร็งเต้านมในระยะต่อมา และคอมพิวเตอร์ตรวจพบ 52% ของมะเร็ง ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะถูกวินัจฉัยว่าเป็นมะเร็ง นอกจากนี้ Machine Learning สามารถใช้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคในประชากรกลุ่มใหญ่ๆได้   บริษัท Medecision พัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถระบุตัวแปร 8 ปัจจัย เพื่อคาดการณ์แนวทางการรักษาที่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 
คุณอาจเคยช็อปปิ้งออนไลน์และมีโอกาสเข้าชมร้านค้าออนไลน์และมองหาสินค้าสักชิ้นหนึ่ง แต่ไม่ได้ซื้อเลย แล้วคุณกลับพบเห็นโฆษณาดิจิทัลบนเว็บสำหรับสินค้านั้นชิ้นเดียวกับที่คุณเคยเข้าไปดูก่อนหน้านี้ การตลาด ลักษณะนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆของความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ในสมัยนี้ได้  บริษัทผู้ทำการตลาดออนไลน์สามารถกำหนดอีเมล์ส่วนตัวและลูกค้า เพื่อส่งอีเมล์หรือคูปองให้โดยตรง ซึ่งเสนอ “สินค้าแนะนำ” ให้ลูกค้าเห็น และทั้งหมดนั้นออกแบบมาเพื่อนำเสนอขายสินค้าต่อผู้บริโภคที่น่าเชื่อถือได้นั่นเอง
 
การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) กำลังถูกนำมาใช้ในทุกประเภทของการใช้งานที่น่าตื่นเต้นข้ามวงการ  อัลกอริทึมของ Machine Learning ด้วยการใช้์NPL สามามารถทำหน้าที่บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจ และยังถูกนำมาใช้แปลภาษากฎหมายที่กำกวมในสัญญาให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ และช่วยให้ทนายความจำแนกข้อมูลจำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแต่ละกรณี
 
เมื่อเร็วๆนี้บริษัท IBM ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูงด้านรถยนต์ และจำนวน 74% คาดการณ์ว่าพวกเราจะได้เห็นรถสมาร์ทคาร์ (Smart Car) แล่นบนถนนในปี 2025 รถสมาร์ทคาร์ไม่เพียงแต่ผสานเข้ากับ Internet of things (IoT) แต่ยังเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าของรถและสภาพแวดล้อม อาจปรับการตั้งค่าภายใน เช่น อุณหภูมิ เสียง ตำแหน่งที่นั่ง เป็นต้น ปรับตัวเองโดยอัตโนมัติบนพื้นฐานของคนขับ รายงาน และแม้กระทั่งแก้ไขปัญหาเอง ขับเองได้ และแนะนำสภาพการจราจรและถนนตามเวลาจริง ณ เวลานั้น ได้
 
4. สิ่งที่ Machine Learning ทำได้ในอนาคตอันใกล้?
เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีนี้จะสามารถทำได้นั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีขีดจำกัดเลยทีเดียว
ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้น ได้แก่ :
•                การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personalized healthcare) ที่วิเคราะห์จากลักษณะทางพันธุรกรรม และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต หลังจากนั้นจะสร้างแผนการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ และแผนการรักษาทางการแพทย์ของคุณ
•                โปรแกรมรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data security program) ที่สามารถตรวจจับมัลแวร์ ไวรัส และการโจมตี ด้วยระดับความแม่นยำสูง
•                คอมพิวเตอร์ช่วยรักษาความปลอดภัย (Computer assisted security) ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามบิน และสนามกีฬา ที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าใครอาจจะเป็นภัยคุกคาม และมองเห็นสิ่งที่มนุษย์อาจมองผิดพลาดได้
•                รถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง (Self-driving car) ซึ่งสามารถนำทางด้วยตนเอง และลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุได้
•                การตรวจสอบการทุจริตขั้นสูง (Advanced fraud detection) ในด้านการเงินและการประกันภัยเพื่อช่วยเราประหยัดงบประมาณ
•                แม้แต่ “เครื่องแปลภาษาครอบจักรวาล (Universal Translator)” ที่จะช่วยให้คุณสามารถพูดผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ และแปลภาษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 
 
5. ทำไมพวกเราต้องสนใจเกี่ยวกับ Machine Learning?
สำหรับหลายคนแล้ว ความล้ำหน้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วพวกเขาจะไม่สนใจว่ามันทำงานอย่างไรหรือเบื้องหลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
 
แต่เราทุกคนควรใส่ใจ เนื่องจาก Machine Learning นำพาสิ่งดี ๆ เข้ามา และมันอาจเปลี่ยนรูปแบบแรงงานของพวกเราได้อีกด้วย
 
การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผลิตขึ้นโดยทุกคนบนโลกนี้จะเปลี่ยนโฉมทุกอย่างที่เกี่ยข้องกับงานของเรา ใช่แล้ว เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้สำหรับหลาย ๆ คนแล้วจะทำให้งานง่ายขึ้น แต่ก็อาจทำให้หลายงานเหล่านั้นล้าสมัย อัลกอริทึมสามารถตอบอีเมล์ของเรา แปลความหมายรูปภาพทางการแพทย์ หาวิธีให้เราชนะทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อมูลของเรา และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
การเรียนรู็ของ Machine Learning ใช้อัลกอริทึมที่เน้นการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ผ่านมา ดังนั้น โปรแกรมเมอร์จะเขียนบรรทัดคำสั่งเพื่อดำเนินการทุกอย่าง ความสามารถในการเรียนรู้นี้ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีมือถือ หมายถึงคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้มนุษย์ดำเนินงานที่ซับซ้อนได้รวดเร็วและดีขึ้นกว่าที่เคย
 
แต่อะไรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อ Machine Learning แซงหน้าไปไกล?
 
The World Economic Forum สันนิษฐานว่า เราจะสูญเสียงาน 5 ล้านตำแหน่ง ให้กับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า
 
นั่นหมายความว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้คุณทำงาน ตั้งแต่ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค ตัวแทนบริการลูกค้า จนไปถึง พนักงานขับรถบรรทุก คุณจำเป็นต้องให้ความสนใจกับ Machine Learning ที่อาจส่งผลต่อ ธุรกิจ วงการ และงานของคุณ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่แปลกใจ เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานเหล่านี้ คือ คุณจะต้องตั้งมั่นและเตรียมเชิงรุกตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ที่มา: https://www.forbes.com
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์