SOLUTIONS CORNER
รู้จักระบบ network เครือข่ายเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วโลก

รู้จักระบบ network เครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วโลก


ระบบ network


ปัจจุบันทุกคนคงจะคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานเว็บไซต์ การส่งต่อข้อมูล ล็อกอินเข้าสู่อีเมล์ การเข้าใช้งานโซเชียลมีเดีย ซึ่งแต่ละบริการที่เราใช้งานนั้นล้วนมีองค์ประกอบของระบบ network เป็นส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ระบบนี้มีการทำงานอย่างไรจึงทำให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลกันได้จากทั่วโลกภายในไม่กี่วินาที

ทำความรู้จักกับระบบ network


ระบบ network หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น สามารถสื่อสาร เชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ โดย ระบบ network นั้นจะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่เครื่องอย่างเช่นระบบ LAN (Local Area Network) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในขององค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการแชร์ไฟล์เอกสารและข้อมูล การแชร์เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกันได้ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลกันได้ทั่วโลกซึ่งก็คืออินเตอร์เน็ต ที่มีการใช้โปรโตคอลในการสื่อสารโดยมีการกำหนดที่อยู่ (Address) ซึ่งก็คือ IP ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อให้การรับและส่งข้อมูลสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยง่าย

องค์ประกอบของระบบ network
                

องค์ประกอบของระบบ network จะประกอบด้วยทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สายไฟ สายเคเบิล รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ทั้งแบบไร้สายและมีสาย ได้แก่ ดาวเทียม ระบบเซลลูลาร์ การส่งสัญญาณแบบอินฟาเรด การใช้ฮับ สวิตช์ เราต์เตอร์ เกตเวย์ รวมถึงยังต้องใช้โปรโตคอลในการสื่อสารเพื่อให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าใจคำสั่งในการเรียกใช้งาน การรับส่งข้อมูล รวมถึงการเรียกใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่าง ๆ ได้ สำหรับเครือข่ายของ ระบบ network แบบไร้สายที่นิยมใช้ในองค์กรปัจจุบัน จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
  • สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากรใช้ร่วมกัน หรือแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรระหว่างกันได้
  • เราเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายเครือข่ายไว้ด้วยกัน รวมถึงยังสามารถยังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
  • Access Point เป็นจุดเชื่อมต่อที่ช่วยให้เครือข่ายสามารถรองรับอุปกรณ์จำนวนมาก เพื่อการขยายการเข้าถึงเครือข่ายในระยะที่ไกลออกไปได้ ตัวอย่างเช่น การขยายขอบเขตการใช้งาน Wifi เป็นต้น 
ระบบ network เป็นระบบที่ทำให้ส่งผ่านข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น แต่ทั้งนี้องค์กรหรือผู้ให้บริการก็ต้องดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบให้ทำงานและสามารถตอบสนองต่อการเชื่อมต่อได้อยู่เสมอ เนื่องจากหากเกิด Server ล่มหรือระบบล้มเหลว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ให้บริการ ระบบ network ยังต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วย 

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์