Please wait...
COMMERCIAL IT UPDATE
จากเมืองธรรมดา (Steel City) สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)


บริษัท HPE จับมือ Tata Communications กำลังสร้างศูนย์บัญชาการ LoRaWAN ขนาดใหญ่เป็นครั้งแรก

HPE และ Tata Communications ประกาศในงาน Mobile World Congress กระชับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ร่วมมือกันพัฒนาเครือข่าย LoRa ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กำหนดเป้าหมายระยะเริ่มต้น 400 ล้านคน

วันนี้เราภาคภูมิใจที่ได้แบ่งปันข่าวสารล่าสุดของเราเรื่อง HPE และ Tata Communications ได้ติดตั้ง LoRaWAN™ based Integrated City Management ในเมือง Jamshedpur ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นระบบแรกของโลก เพื่อเปลี่ยนโฉมเมืองธรรมดาให้เป็นสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะแห่งแรกในภูมิภาคอย่างแท้จริง


Security Operations Center

เริ่มต้นด้วย LoRaWAN

LoRaWAN ย่อมาจาก Low Power Wide Area Network (LPWAN) เป็นข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่แบบไร้สาย มุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลัก ๆ อย่างเช่น การสื่อสารแบบสองทิศทางที่ปลอดภัย (bi-directional communication) ความคล่องตัว (mobility) และบริการระดับท้องถิ่น (localization service) มีการนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเซนเซอร์ของ LPWAN IoT ซึ่งช่วยเสริมการเชื่อมต่อแบบต่าง ๆ อย่างเช่น LTE, Wi-Fi และอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน


การติดตั้งระบบ LoRaWAN

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ในงาน Mobile World Congress เราได้ประกาศว่า Tata Communications เลือกใช้แพลตฟอร์ม Universal IoT (UIoT) ของ HPE เพื่อสร้างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แอพพลิเคชัน และโซลูชั่น IoT ต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย LoRa ทั้งภายในอาคารอัจฉริยะ (smart building) สถานศึกษา (campus) สาธารณูปโภค (utility) ระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (fleet management) การรักษาด้านความปลอดภัย (security) และการดูแลสุขภาพ (healthcare service) มากกว่า 2,000 ชุมชน ในทุกวันนี้เรากำลังทำงานร่วมกับ JUSCO ซึ่งเป็น Tata Group Enterprise เพื่อสร้างศูนย์บัญชาการเมืองอัจฉริยะแห่งแรกขึ้น ตามมาตรฐาน LoRaWAN ในเมือง Jamshedpur ประเทศอินเดีย


ศูนย์บัญชาการเมืองอัจฉริยะคืออะไร?

โดยหลักแล้ว Jamshedpur Utility Services Company (JUSCO) จะรวบรวมเซนเซอร์สเปกตรัม เกตเวย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย และบูรณาการแหล่งข้อมูลหลายแห่งเพื่อให้ JUSCO จัดการอย่างราบรื่น เราใช้เซ็นเซอร์มากกว่า 100,000 ตัว และเกตเวย์โครงสร้างพื้นฐานแปลงเป็นดิจิทัลจำนวน 15 โซลูชั่น รวมทั้งไฟถนน สาธารณูปโภคต่าง ๆ และมาตรจอดรถ ทั้งหมดจัดการโดยแพลทฟอร์ม UIoT ของ HPE เอง

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงฟังก์ชันสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดนี้ไว้ในศูนย์เดียว ศูนย์บัญชาการเมืองอัจฉริยะ (Smart City Command Center) จะช่วยให้ JUSCO สามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา และสร้างมูลค่า


บริการใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ภาระกิจใน Jamshedpur เริ่มดำเนินการแล้วและจะดำเนินต่อไปอีก 12-18 เดือน จนกว่าอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ทั้งหมดที่จำเป็นจะเชื่อมต่อกับ HPE UIoT Platform แล้วเสร็จ


ไม่หยุดเพียงแค่นั้น

สิ่งนี้ส่งสัญญาณมากขึ้นเรื่อย ๆ  ขณะที่เมืองอัจฉริยะวิวัฒน์ขึ้น กรณีศึกษาและความต้องการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่ง การใช้งานไม่ได้มีแต่ในจินตนาการของเราเท่านั้น การแปลงเป็นดิจิทัลได้เปลี่ยนโฉมมุมมองของเราต่อปัญหาและการมองเห็นโอกาสอย่างสิ้นเชิง ความต้องการของพลเมืองของเราเปลี่ยนไป ทั้งเรื่องการขนส่ง สถานที่เราเลือกใช้ชีวิต บริการต่าง ๆ ที่จำเป็น และผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นสิ่งความสำคัญยิ่งต่อเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของเรานี้


ที่มา: news.hpe.com

 
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์