ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ได้ไว้วางใจ ให้ QuickServ ได้เป็นผู้ให้บริการทางด้านระบบ Server, Storage และ Networking รวมไปถึงบางองค์กรที่ได้ให้โอกาส QuickServ เป็นผู้ใช้บริการระบบ IT ครบวงจร (Total Solution) ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Hardware, Software และการ Implementจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


สำนักงานรัฐสภา กรมการจัดหางาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทัพบก กระทรวงสาธารณสุข


โรงพยาบาลมหิดล สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
สถาบัญธัญญารักษ์ โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน    


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงพลังงาน
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด
 

  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์