SOLUTIONS CORNER
network server คืออะไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

network server คืออะไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง


network server คือ

ระบบเครือข่ายในองค์กรนั้นมักจะต้องมีความเกี่ยวพันกับคำอยู่ 2 คำ นั่นคือคำว่า network กับคำว่า server เรามักจะได้ยินคนพูดถึงเสมอ หากพูดคุยกันในบริบทเรื่องเกี่ยวกับระบบไอทีภายในบริษัท network server คืออะไร เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ครั้งนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานด้านไอทีกัน

network server คือเรื่องของระบบเครือข่ายในองค์กร


คำว่า network server คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเครือข่ายทั้งคู่ และระบบเครือข่ายนั้นไม่ได้มีประเภทเดียว สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ตามขนาดของระบบ ตามหน้าที่และรูปแบบการทำงาน และแบ่งตามระบบความปลอดภัยก็ได้ด้วย แต่หลัก ๆ แล้วภาพรวมใหญ่ในการวางระบบเครือข่ายในบริษัทและในองค์กรต่าง ๆ เราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. computer network – การวางระบบเครือข่ายแบบนี้ บางคนก็เรียกอีกอย่างว่าเครือข่ายแบบเท่าเทียม เพราะ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีความสำคัญเท่า ๆ กัน ระบบนี้จะไม่มีเครื่องแม่ข่าย จะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าหากันเป็นการรวมกลุ่มคอมพิวเตอร์ เพื่อแชร์ทรัพยากรในเครื่องหรือแชร์ไฟล์ ซึ่งเราจะเห็นได้จากสำนักงานทั่ว ๆ ไป ที่จะมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มเพื่อแชร์ปริ้นเตอร์ แชร์เครื่องสแกน ระบบนี้เหมาะสมจะนำมาใช้งานกับออฟฟิศเล็ก ๆ ที่มีคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง
  2. client-server – การวางระบบเครือข่ายแบบนี้จะมีเครื่องแม่ข่าย (เครื่อง server) ซึ่งจะมีการรวมศูนย์กลางของข้อมูลเอาไว้ที่เครื่องแม่ข่าย รวมถึงการรวมระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าไว้กับเครื่องแม่ข่ายด้วย ระบบเครือข่ายแบบนี้เหมาะสมกับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องขึ้นไป และมีปริมาณข้อมูลที่ต้องถ่ายโอนเป็นปริมาณมาก ๆ
เมื่อแบ่งออกแบบนี้แล้วคุณจะเห็นว่า network server คือเรื่องที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในสำนักงานทั้งคู่ แต่แตกต่างกันแค่ประเภทและจำนวนของการรวมกลุ่มคอมพิวเตอร์เท่านั้นเอง

ความสำคัญของ network server คือ อะไร


หัวใจและความสำคัญของ network server คือเรื่องของความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน คอมพิวเตอร์ต้องสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ไม่ว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ยังไงก็จะต้องมีการวางระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าหากันเองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทเล็ก ๆ หรือ คอมพิวเตอร์ในบ้านอาจวางแค่ network ภายในเพื่อการแชร์ปริ้นเตอร์ก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ ๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้ง network และ server ทั้ง 2 ส่วนเพื่อการทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หากการวางระบบดังกล่าวนี้ทำโดยผู้ที่ขาดทักษะและความชำนาญ ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน และอาจทำให้งานสะดุดไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ อีกทั้งยังต้องเสียเวลาและเงินทุนในการวางระบบใหม่อีกครั้งด้วย ตรงจุดนี้จึงควรเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีและลงมือโดยผู้ที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะดีที่สุด

สรุปว่า network server คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบเครือข่าย ทั้งเพื่อการเชื่อมต่อภายในและภายนอกองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นและมีความต่อเนื่อง จึงเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องไอทีที่ทุกบริษัทไม่ควรมองข้ามจริง ๆ

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์