SOLUTIONS CORNER
ระบบ data center มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

ระบบ data center มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร ทำไมทุกบริษัทและทุกองค์กรต้องมี 


ระบบ data center


เนื่องจากการดำเนินงานด้านไอทีมีความสำคัญกับความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นอย่างมาก การเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รวมถึงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จึงมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก ระบบ data center ก็คือระบบของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ IT เครือข่าย รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งหลาย ที่บรรจุอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะ ระบบ data center  มีที่มาที่ไปอย่างไร ในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่มีการใช้งานระบบนี้อย่างไร เราได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกัน

ความเป็นมาและความสำคัญของระบบ data center


เมื่ออุตสาหกรรมด้านไอทีมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค 80’s หลายองค์กรก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่อระบบเริ่มมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานทั้งหลายจึงเริ่มตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการควบคุมทรัพยากรไอทีขึ้นมา จึงได้เกิดระบบของ Server ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากรทางด้าน IT ทั้งหลายขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรม ซอฟต์แวร์ และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์เครือข่าย การวางโครงข่าย เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังเครื่อง Client ต่าง ๆ ได้ จึงเกิดเป็น ระบบ data center ขึ้นมา

ระบบ data center ประกอบด้วยพื้นที่ในการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ สวิตช์ เราเตอร์ สายเคเบิล ไปจนถึงชั้นวางต่าง ๆ โดย ระบบ data center จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอทั้งเรื่องของพลังงานไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟสำรอง  ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


ระบบ data center ขององค์กรในยุคปัจจุบัน
               

ระบบ data center ขององค์กรในปัจจุบันไม่ได้มีการจำกัดขอบเขตไว้ว่าจะต้องเป็น ระบบ data center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เดียวเท่านั้น ตรงกันข้าม หากองค์กรมีการติดตั้งและใช้งาน Data Center ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ยิ่งจะทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งองค์กรส่วนใหญ่ยังมีความต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องการสร้างหรือมีศูนย์ data center ของตัวเอง แต่นิยมเช่าใช้พื้นที่ในการเก็บเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการเพื่อเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยจะเป็นการกระจายเช่าเซิร์ฟเวอร์ไว้ในหลาย ๆ ที่แล้วใช้การเชื่อมโยงระบบผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้ข้อมูลในระบบคลาวด์แทน
               
ระบบ data center ถือเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบ IT ในองค์กรที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นองค์กรที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลของตัวเองจะต้องเลือกใช้ ระบบ data center ของผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบ ความปลอดภัย การบำรุง ดูแลรักษา การใช้ซอฟต์แวร์และโครงสร้างการจัดการที่ทันสมัย มีระบบการสำรองข้อมูล และสามารถการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้น เป็นต้น


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์