ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล


Copy Folder data ของ MySQL Version4 มาวางบน Version5 แล้ว Login ฐานข้อมูลไม่ได้

Copy Folder data ของ MySQL Version4 มาวางบน Version5 แล้ว Login ฐานข้อมูลไม่ได้

เนื่องจากการเข้ารหัส รหัสผ่านของทั้ง 2 Version แตกต่างกัน ให้แก้ไขโดยการ Login เข้าฐานข้อมูลแบบ Command Line

mysql -u root-ppassword
use mysql;
update user set password=old_password('รหัสผ่าน') where user='ผู้ใช้งาน';
flush privileges;


หลังจากนั้นให้ Restart ฐานข้อมูล ก็จะสามารถใช้งานได้ครับ

  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์