ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
 • ชื่อ :

 • นามสกุล :

 • ชื่อหน่วยงาน / บริษัท :

 • ตำแหน่ง :

 • ที่อยู่ :

 • อีเมล์ :

 • โทรศัพท์ :

 • โทรสาร :

 • เบอร์มือถือ :

 • Username :

 • Password :

 • Re-Password :

 • สิทธิส่วนบุคคล

  นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ quickserv.co.th ซึ่ง บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้ โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาภายในให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

  บริษัทมีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของบริษัท การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทสามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทมากเท่าใด บริษัทก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในนามของบริษัท เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารได้ตามนโยบายการสงวนสิทธิ์ 

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  “ควิกเซิร์ฟ” มีความยินดีในการให้ข้อมูลและต้อนรับท่านเข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์ ท่านสามารถพิมพ์ คัดลอกทำสำเนาข้อมูลในเวบไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม “ควิกเซิร์ฟ” ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องของข้อจำกัดและกฎหมายที่กำหนดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ และเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรจุในเวบไซต์ของ “ควิกเซิร์ฟ” ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่ได้ลงทุนทั้งด้านการเงิน เวลา และบุคลากรในการพัฒนา ทรัพย์สินดังกล่าวนี้รวมถึงลิขสิทธิ์ในข้อความ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ตราสินค้า วีดีโอ การถ่ายโอนข้อมูล (Download) การเชื่อมต่อ รวมทั้งข้อมูลด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ “ควิกเซิร์ฟ” ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนต่างๆ ของเวบไซต์เพื่อบริการลูกค้าและผู้สนใจเพื่อความสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ “ควิกเซิร์ฟ” จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด รวมไปถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ หรือความเข้าใจผิดจากฝ่ายจัดทำเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะได้ติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • ยอมรับข้อตกลงสิทธิส่วนบุคคล และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางบริษัทฯ

 •  

 • กรอกตัวอักษรในรูป :

 •  
 • ควิกเซิร์ฟ
 • สินค้า
 • งานระบบ
 • บริการ
 • กิจกรรม
 • ออนไลน์